Algemene voorwaarden

Simply Perfect hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens nodig hebben en hoe wij deze gebruiken..
Tevens informeren wij u graag wat uw rechten hierin zijn.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Simply Perfect kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Simply Perfect en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Simply Perfect verstrekt. Simply Perfect kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– uw voor- en achternaam
– uw adresgegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres
– uw geboortedatum
– uw bankrekeningnummer


WAAROM SIMPLY PERFECT GEGEVENS NODIG HEEFT

Simply Perfect verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Simply Perfect uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Ook hebben wij gegevens van uw nodig voor het afhandelen van uw betaling of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie.

HOE LANG SIMPLY PERFECT GEGEVENS BEWAART

Simply Perfect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Indien er geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.
  • Bij een overeenkomst van opdracht worden uw NAW gegevens en IBAN nummer 7 jaar bewaard, in verband met de wettelijke verplichting.

DELEN MET ANDEREN

Simply Perfect verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bedrijven waarmee wij samenwerken tijdens de overeenkomst. Uiteraard zorgen wij ervoor dat dit, voor zover dat in onze macht ligt, conform het AVG protocol verloopt.

Daarnaast worden uw gegevens opgeslagen op:

  • Webhosting: hosting2GO, door het mailcontact wat wij hebben en het contactformulier als u dat invult.
  • Google Drive: alle gegevens van Simply Perfect worden op Google Drive opgeslagen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Simply Perfect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@simplyperfectweddings.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij een aantal verificatie vragen stellen om u te identificeren.

COOKIES

Simply Perfect maakt op haar website gebruik van cookies. Het gebruik van cookies op de website van Simply Perfect is uitsluitend bedoeld ten behoeve van de technische functionaliteit van de website. Dit om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, geoptimaliseerd kan worden en uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

BEVEILIGEN

Simply Perfect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Simply Perfect maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Simply Perfect verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Simply Perfect op via info@simplyperfectweddings.nl.

SOCIAL MEDIA

Communicatie via de verscheidene social media kanalen (Facebook, Whatsapp, Linkedin, Instagram) en het delen van privacy gevoelige informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. Wij wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

Bij de berichten van Simply Perfect worden alleen voornamen, plaats en datum van het huwelijk genoemd. Foto’s en video’s worden alleen geplaatst na schriftelijke toestemming van bruidsparen.

Deze privacyverklaring gaat in per 1 januari 2020. Simply Perfect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op onze website.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met mij opnemen via info@simplyperfectweddings.nl en +31 (6) 280 704 40.

Met liefdevolle groet,


Marion van Berkel – van der Aar